STS – Etik Temasları Konferansı’nda “Posthüman engellilik çalışmaları bağlamında risk durumları ve dijital eşitsizlikler” başlıklı bildiri sundum

STS – Etik Temasları Konferansı, 31 Ekim – 2 Kasım 2023 tarihlerinde, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi. Konferansın organizasyonu STS Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Bilim, Teknoloji ve Toplum / Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) yeni teknolojilere dair anlayışımızı büyük ölçüde şekillendirmektedir. STS,…

Sivil toplum perspektifiyle yükseköğretim kurumlarındaki dijital eğitim ortamlarının erişilebilirlik yeterliliklerini karşılama durumu

  Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi, 20-22 Eylül 2023 tarihlerinde, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Kongreyi Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu gerçekleştirdi. Kongrenin 21 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen “ULUSLARARASILAŞMA DOĞRULTUSUNDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ GRUPLAR AÇISINDAN EĞİTSEL VE…

Siborg teknolojisi ve uygulamalarının engelli hareketindeki bağımsız yaşam ideali perspektifinden incelenmesi başlıklı bildiri sundum

Ankara Üniversitesi – Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleşen Haraway’in Gezegeni konulu Felsefe Bugün Burada! sempozyum serisinin ilkinde, siborg teknolojisi ve uygulamalarının engelli hareketindeki bağımsız yaşam ideali perspektifinden incelenmesi başlıklı bildiriyi sundum. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen Haraway’in Gezegeni başlıklı Felsefe…

Engelliliğe bakışta yeni bir yaklaşım olarak insanötesicilik başlıklı yüksek lisans tezimi tamamladım

Engelliliğe bakışta yeni bir yaklaşım olarak insanötesicilik başlıklı yüksek lisans tezimle Kapadokya Üniversitesi – Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı’ndan mezun oldum. Posthümanizm ve engellilik içerikli ilk Türkçe yüksek lisans tezini Doç. Dr. Sinan Akıllı danışmanlığında tamamladığım için çok gururluyum. Sinan Hoca…

Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu başlıklı makalem , Engelsiz Bilişim 2022: Teknoloji Işığında Yaşam adlı kitapta yayınlandı

“Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu” başlıklı makalem, Engelsiz Bilişim 2022: Teknoloji Işığında Yaşam adlı kitapta yayınlandı. Çalışmam ilgili kitabın 269-282. sayfaları arasında yer alıyor. Makalede transhümanizm düşüncesi ve siborg metaforu açıklandıktan sonra engellilik ve siborg teknolojisi arasındaki ilişkiselliğe…

2022 Engelsiz Bilişim Kongresi’nde “Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu” başlıklı konuşma yaptım

“Biltevt2022: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi”, kurumlar arası işbirliğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 22-24 Eylül 2022’de Manisa’da düzenlendi. Bu Kongre’de 2022 Engelsiz Bilişim Ödülleri Jüri Üyeliği görevinde bulundum. Ayrıca “Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu” başlıklı bir…

Transhümanizmin cezbediciliğine direnmek

The Pentacle internet sitesinde yayınlanan bu yazıda, transhümanizm ve engellilik arasındaki ilişki tartışılmış ve engelliliğe yaklaşımda posthümanizmin daha kapsayıcı olanaklar sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak engelliliğin bugüne kadar ulaştığı mesafe kısaca açıklandıktan sonra transhümanizmin amaçları açıklanmış ve engellilerin…

“Engelli Kadınların Eğitimsel Kazanımlarını Artırmada Etkili Faktörler” başlıklı 3. Akademide Engellilik Uzaktan Etkinliği moderatörüydüm

“Engelli Kadınların Eğitimsel Kazanımlarını Artırmada Etkili Faktörler” temasıyla 3. Akademide Engellilik başlıklı uzaktan etkinlik, 21 mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Yalova Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Fatma Kahraman Güloğlu’nu “Engelli Kadınların Eğitimsel Kazanımlarını Arttırmada Etkili Faktörler” başlıklı sunumuyla ağırladık. Etkinliğin…

“Neden yüksek lisans” temalı 1. lisansüstü erişilebilirlik deneyimleri etkinliği moderatörlüğünü yürüttüm

1. lisansüstü erişilebilirlik deneyimleri etkinliği, “Neden yüksek lisans” temasıyla 23 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinliğin konukları Ortadoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Yüksek Lisans Öğrencisi Coşkun Altun ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engellilik Araştırmaları Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans Programı…

2018 Engelsiz Bilişim Kongresi’ne katıldım

Engelsiz Bilişim 2018 Kongresi, Engelsiz Bilişim Platformu tarafından Manisa’da 5-7 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlendi. Kongre dahilinde düzenlenen Engelsiz Bilişim Ödülleri’nde jüri üyesi olarak yer aldım. Ayrıca BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI ve ERİŞİLEBİLİRLİK başlıklı oturumda “Erişilebilirlikte doğru bilinen yanlışlar” temalı bir…