“Engelsiz Kurgular” Seçme Öyküler kitabına Seçici Kurul Üyesi olarak katkıda bulundum

Kapadokya Üniversitesi Yayınları – Kültürel Çalışmalar Serisi’nden çıkan “Engelsiz Kurgular” Seçme Öyküler adlı kitapta Seçici Kurul Üyesi olarak düşüncelerimi paylaştım. Kitabın tamamına yazının devamından erişebilirsiniz.   Yarışma sonuçları açıklandı Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Engelsiz Kurgular…

Siborg teknolojisi ve uygulamalarının engelli hareketindeki bağımsız yaşam ideali perspektifinden incelenmesi başlıklı bildiri sundum

Ankara Üniversitesi – Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleşen Haraway’in Gezegeni konulu Felsefe Bugün Burada! sempozyum serisinin ilkinde, siborg teknolojisi ve uygulamalarının engelli hareketindeki bağımsız yaşam ideali perspektifinden incelenmesi başlıklı bildiriyi sundum. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen Haraway’in Gezegeni başlıklı Felsefe…

Engelliliğe bakışta yeni bir yaklaşım olarak insanötesicilik başlıklı yüksek lisans tezimi tamamladım

Engelliliğe bakışta yeni bir yaklaşım olarak insanötesicilik başlıklı yüksek lisans tezimle Kapadokya Üniversitesi – Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı’ndan mezun oldum. Posthümanizm ve engellilik içerikli ilk Türkçe yüksek lisans tezini Doç. Dr. Sinan Akıllı danışmanlığında tamamladığım için çok gururluyum. Sinan Hoca…

Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu başlıklı makalem , Engelsiz Bilişim 2022: Teknoloji Işığında Yaşam adlı kitapta yayınlandı

“Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu” başlıklı makalem, Engelsiz Bilişim 2022: Teknoloji Işığında Yaşam adlı kitapta yayınlandı. Çalışmam ilgili kitabın 269-282. sayfaları arasında yer alıyor. Makalede transhümanizm düşüncesi ve siborg metaforu açıklandıktan sonra engellilik ve siborg teknolojisi arasındaki ilişkiselliğe…

Engelsiz Bir Üniversite İçin Tespit ve Öneriler El Kitabı

Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında, “Engelsiz Bir Üniversite İçin Tespit ve Öneriler El Kitabı” yayımlandı. Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği – Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında yürütülen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi adlı projemizin son…

ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALİZİ: 2015-2016

Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi, bu yayınla ülkemizde üniversitelerin erişilebilirlik bakımından hangi durumda olduğunu öğrencilerin bakış açılarıyla ve oluşturdukları çalışma gruplarında elde ettikleri verilerle incelemektedir. Kitabı yayına ben hazırladım. Kitaba PDF olarak erişin

ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALİZİ: 2014-2015

Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenen ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığıyla yürüttüğümüz Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında yayınlanan bu kitap; ilgili kurumlara bilgi edinme başvurusu yaparak aldığımız cevaplar doğrultusunda elde ettiğimiz verilerden…