Posthümanist Engelli İstihdamı Politikası Mümkün

20. yüzyılın ortalarına kadar Türkiye’de engellilerin istihdama katılımından, üretim toplumunda yer almalarından, kendi başına geçimlerini sağlayabilecekleri bir işte çalışabileceklerinden bahsetmek çok da fazla mümkün değildi. O dönemlerde görme, işitme ve bedensel engelliler arasında çok az kişi bir işte çalışabiliyor, yine…

STS – Etik Temasları Konferansı’nda “Posthüman engellilik çalışmaları bağlamında risk durumları ve dijital eşitsizlikler” başlıklı bildiri sundum

STS – Etik Temasları Konferansı, 31 Ekim – 2 Kasım 2023 tarihlerinde, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi. Konferansın organizasyonu STS Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Bilim, Teknoloji ve Toplum / Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) yeni teknolojilere dair anlayışımızı büyük ölçüde şekillendirmektedir. STS,…

Siborg teknolojisi ve uygulamalarının engelli hareketindeki bağımsız yaşam ideali perspektifinden incelenmesi başlıklı bildiri sundum

Ankara Üniversitesi – Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleşen Haraway’in Gezegeni konulu Felsefe Bugün Burada! sempozyum serisinin ilkinde, siborg teknolojisi ve uygulamalarının engelli hareketindeki bağımsız yaşam ideali perspektifinden incelenmesi başlıklı bildiriyi sundum. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen Haraway’in Gezegeni başlıklı Felsefe…

Engelliliğe bakışta yeni bir yaklaşım olarak insanötesicilik başlıklı yüksek lisans tezimi tamamladım

Engelliliğe bakışta yeni bir yaklaşım olarak insanötesicilik başlıklı yüksek lisans tezimle Kapadokya Üniversitesi – Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı’ndan mezun oldum. Posthümanizm ve engellilik içerikli ilk Türkçe yüksek lisans tezini Doç. Dr. Sinan Akıllı danışmanlığında tamamladığım için çok gururluyum. Sinan Hoca…

Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu başlıklı makalem , Engelsiz Bilişim 2022: Teknoloji Işığında Yaşam adlı kitapta yayınlandı

“Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu” başlıklı makalem, Engelsiz Bilişim 2022: Teknoloji Işığında Yaşam adlı kitapta yayınlandı. Çalışmam ilgili kitabın 269-282. sayfaları arasında yer alıyor. Makalede transhümanizm düşüncesi ve siborg metaforu açıklandıktan sonra engellilik ve siborg teknolojisi arasındaki ilişkiselliğe…

2022 Engelsiz Bilişim Kongresi’nde “Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu” başlıklı konuşma yaptım

“Biltevt2022: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi”, kurumlar arası işbirliğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 22-24 Eylül 2022’de Manisa’da düzenlendi. Bu Kongre’de 2022 Engelsiz Bilişim Ödülleri Jüri Üyeliği görevinde bulundum. Ayrıca “Bağımsızlıktan Bağlantılılığa Siborgun Tanımlanması ve Engellilik Olgusu” başlıklı bir…

Transhümanizmin cezbediciliğine direnmek

The Pentacle internet sitesinde yayınlanan bu yazıda, transhümanizm ve engellilik arasındaki ilişki tartışılmış ve engelliliğe yaklaşımda posthümanizmin daha kapsayıcı olanaklar sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak engelliliğin bugüne kadar ulaştığı mesafe kısaca açıklandıktan sonra transhümanizmin amaçları açıklanmış ve engellilerin…