| |

Transhümanizmin cezbediciliğine direnmek

The Pentacle internet sitesinde yayınlanan bu yazıda, transhümanizm ve engellilik arasındaki ilişki tartışılmış ve engelliliğe yaklaşımda posthümanizmin daha kapsayıcı olanaklar sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak engelliliğin bugüne kadar ulaştığı mesafe kısaca açıklandıktan sonra transhümanizmin amaçları açıklanmış ve engellilerin transhümanizmin neresinde olduğu üzerinde durulmuştur. Transhümanizmin hümanizm ile yerleşen “normallik” algısını pekiştirmekte olduğu ve gelecek tasavvurunu da bunun şekillendirdiği, engellilerin ötekileştirilen bir kesim olarak dışarıda kalmaya devam edeceği vurgulanmıştır. Tüm bunlar birlikte ele alındığında, engellilik çalışmalarının posthümanizmin antihiyerarşik yapısını benimsemesi halinde teknolojik gelişmelere daha özgür şekilde yaklaşabileceği ve bu gelişmeleri hayatın olağan akışı içerisinde değerlendirebilecek vizyona sahip olabileceği çıkarımında bulunulmuştur.

Yazıyı The Pentacle internet sitesinde okuyun

Paylaş: