Hakkımda

Emre Taşgın, 1989 doğumlu. Gazi Üniversitesi – Gazi Eğitim Fakültesi – Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Kapadokya Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü – Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programını 2023 yılında “Engelliliğe Bakışta Yeni Bir Yaklaşım Olarak İnsanötesicilik” başlıklı teziyle tamamladı. 2008 yılından itibaren bir dönem Uygar Görme Engelliler Derneği Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundu. 2009 yılında hayata geçen Görme Engelli Öğrenciler Platformu’nun ve 2013 Yılında kurulan Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü – Engelsiz EBA (Eğitimde Bilişim Ağı) Komisyonu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Engelsiz Erişim Görme Engelliler Komisyonu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kurulan az gören adaylara yönelik tedbirler konulu komisyonda aktif olarak çalıştı. Engellilerin eğitimi, engelli hakları, engelli istihdamı, bilgiye erişim ve posthüman engellilik çalışmaları alanlarında, çeşitli ulusal ve uluslararası akademik toplantılarda bildiriler sundu; gençlik organizasyonları tarafından düzenlenen seminerlerde yer aldı. Taşgın; Avusturya’da düzenlenen görme engelliler ve matematik konulu atölye çalışmasına, Almanya’da düzenlenen görme engelli gençlerin istihdama katılımı projesine ve Belçika’da engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini izleme projesine katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen ve Essl Foundation tarafından kurulan ZeroProject kapsamında, Avusturya’da gerçekleşen “ZeroConferans 2020” etkinliğinde, Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından görmeyen müzisyenlerin notalara erişimi amacıyla yürütülen Engelsiz Nota projesini sundu. Bunun yanında TRT internet sitesinin görme engelliler için erişimi, Halkbank mobil uygulamalarının görme engelliler tarafından kullanımı, görme engelli bireylerin uçaklarda tek başına seyahat etmesi için yasal düzenlemelerin oluşturulması ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na görme engelli adayların girebilmesi için gerekli düzenlemeler konularında gönüllü danışmanlık yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görme engelli öğrencilerin teknolojiye erişimi amacıyla dağıtılan Braille (kabartma) ekranların kullanımı konusunda eğitimler verdi. 6 ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görme engellilere dağıtılan navigasyon cihazı Görengöz’ün öğreticiliğini yaptı. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hayata geçen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi projesini yürüttü. Söz konusu proje kapsamında yayımlanan “Üniversitelerde Engellilere Yönelik Mevcut Durum Analizi 2014 / 2015 ve 2015 / 2016” adlı raporları yayıma hazırladı. 2016 yılında üniversite sınavlarına hazırlanan görme engelli adaylara yönelik “Sesli Soru Bankası” adlı proje ile Kredi Kayıt Bürosu’nun Hayal Edin Gerçekleştirelim adlı üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Proje Yarışması’nda “Eğitim” kategorisinin birincisi oldu. 2023 yılında Kapadokya Üniversitesi tarafından ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen “Engelsiz Kurgular” temalı 4. Geleneksel Liseliler Arası Öykü Yarışması’nın seçici kurulunda yer aldı. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından düzenlenen 2022 Engelsiz Bilişim Ödülleri’nde jüri üyesi olarak bulundu.  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneği tarafından yürütülen Birlikte Hibe Programının yararlanıcısı olan Eğitimde Görme Engelliler Derneği’nin bu program kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından K-3 Yapılandırılmış Diyalog Politika Reformuna Katkı kapsamında desteklenen “Benimle Birlikte Engelsiz Üniversite” projesini yürüttü. Görme engelliler ile onlara destek olmak isteyen gönüllüleri eşleştirmeyi sağlayan Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformunun kuruluş sürecinde yer aldı.  www.eged.org, www.brailletr.org ve www.engelsiznota.org internet sitelerinin web tasarımını yaptı. Pandemi döneminde görme engellilerin uzaktan erişim sistemlerine erişimi hakkında İstanbul Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen online panellerde konuşmacı olarak yer aldı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na geribildirimlerde bulundu.

Taşgın, 28 Ocak 2013 – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı olarak görev yaptı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun Ankara Temsilciliği görevini yürütüyor. Aynı zamanda 2014 yılından bu yana Ankara – Doğan Çağlar Bedensel Engelliler Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak çalışıyor.

Paylaş: