| |

STS – Etik Temasları Konferansı’nda “Posthüman engellilik çalışmaları bağlamında risk durumları ve dijital eşitsizlikler” başlıklı bildiri sundum

STS – Etik Temasları Konferansı, 31 Ekim – 2 Kasım 2023 tarihlerinde, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi. Konferansın organizasyonu STS Türkiye tarafından gerçekleştirildi.

Bilim, Teknoloji ve Toplum / Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) yeni teknolojilere dair anlayışımızı büyük ölçüde şekillendirmektedir. STS, toplum, bilim ve teknolojinin birbirlerini karşılıklı olarak etkilediklerine dikkat çekerek bu alanların arasındaki bağlantıyı vurgulamakta öncü bir rol oynamaktadır.

Bu konferansın DR. Melike Şahinol’un başkanlığını yaptığı oturumunda “Posthüman engellilik çalışmaları bağlamında risk durumları ve dijital eşitsizlikler” başlıklı bir bildiri sundum. Bu çalışma, “Türkiye’de COVİD-19 salgını ve 6 Şubat depremleri sonrasında engellilerin karşılaştığı dezavantajlı durumlar dikkate alındığında, olağanüstü risk hallerinde posthüman engellilik çalışmaları bağlamında teknoloji bu durumları nasıl iyileştirebilir?” sorusuna yanıt aramaktadır.

Bildiri özetine yayınlanan kitapçığın 117. sayfasından erişilebilmektedir.

Bildiri özet kitapçığını görüntüleyin

Paylaş: