|

Danıştay, görme engellilerin noterlerde iki şahitle imza atmak zorunda kalması hakkındaki Genelgeyi iptal etti

 

Bu sayfada Av. Müjgan Bilgen Özen’in noterlerde karşılaşılan iki şahitle imza atma sorununu ve yürüttüğü hukuki mücadeleyi anlatan videosu ile ilgili Danıştay kararını bulabilirsiniz.

 

Görme engellilerin noterlerde karşılaştığı sorunlar

Görme engelli bireyler noter işlemleri sırasında önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu problemlerin başında, noterlerde imza atarken iki şahit bulundurma zorunluluğu gelmektedir. Bu uygulama, uluslararası sözleşmelere ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere mevcut yasal düzenlemelere aykırıdır.

 

İzmir’de Görme Engelli Avukat Müjgan Bilgen Özen’in Noterde Uğradığı Ayrımcı Uygulama ve Danıştay Davası

2019 yılında İzmir’de yaşanan bir olayda, Avukat Müjgan Bilgen Özen, bir noter işlemi sırasında iki şahit bulundurarak imza atmaya zorlanmıştır. Bu durumu kabul etmeyen Özen, konuyu yargıya taşıyarak Danıştay’da dava açmış ve aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvuruda bulunmuştur. TİHEK, görme engellilerin lehine karar vererek Türkiye Noterler Birliği’ni haksız bulmuştur. Danıştay da benzer şekilde, Türkiye Noterler Birliği’nin 2014/2 sayılı Genelgesini iptal etmiş ve bu yazının okuma yazma bilen görme engellilere şahit zorunluluğu getiren hükümlerinin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.

 

Hukuki Süreç ve Kararların Etkileri

Bu dava, engelli hakları alanında önemli bir hukuki ilerlemenin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Avukat Müjgan Bilgen Özen’in bu süreçteki mücadelesi, görme engellilerin noterlerde karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik önemli bir adım olmuştur. Danıştay’ın kararı, noterlerde görme engelli bireylerin iki şahit bulundurma zorunluluğunu kaldırarak, onların haklarını koruma yolunda önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.

 

Noterlerin Direnci ve Hukuki Düzenlemeler

Noterler, görme engellilerin iki şahit ile imza atmasına yönelik uygulamada direnç göstermiştir. Türkiye Noterler Birliği, genelgenin yayımlandığı dönemde yapılan görüşmelerde bu uygulamayı savunmuştur.  TİHEK kararı sonrasında Türkiye Noterler Birliği, E-Devlet üzerinden noter işlemlerine ilişkin düzenlemeler yaparak, bu konuda daha kapsayıcı ve erişilebilir bir yaklaşım benimsemek durumunda kalmıştır.

 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) Kararı

TİHEK, görme engelliler lehine bir karar vererek Türkiye Noterler Birliği’ni haksız bulmuş ve noterlerin bu uygulamasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Türkiye Noterler Birliği, TİHEK’in kararına itiraz etmiş ancak haksız bulunmuştur.

 

Danıştay Duruşması ve Engelli Hareketi

13 Mart’ta Danıştay’da görülen dava duruşması, engelli hakları hareketi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu dava, görme engellilerin noterlerde yaşadığı sorunların çözülmesi ve haklarının korunması adına büyük bir ilerleme kaydedilmesini sağlamıştır.

 

Hukuk Eğitiminde Eşitlik

Görme engelliler ve noterler, hukuk eğitimi sürecinde aynı sınıflarda eğitim alarak, eşit haklara sahip bireyler olarak yetişmektedir. Bu durum, noterlik uygulamalarında da eşitliğin sağlanması gerektiğinin altını çizmektedir. Noterlerin, hukuk eğitiminde kazandıkları eşitlik anlayışını, meslek hayatlarında da uygulamaları gerekmektedir.

 

Gelecekte Görme Engellileri Noterlerde Bekleyen Durum

Danıştay’ın kararı ve TİHEK’in verdiği olumlu kararlar sonrasında, görme engellilerin noterlerde şahit bulundurma zorunluluğunun ortadan kalkması beklenmektedir. Bu kararlar, noterlerde daha erişilebilir ve eşitlikçi bir hizmet sunulmasına yönelik önemli adımlar atılmasına yol açacaktır. Ancak, Türkiye Noterler Birliği’nin Danıştay’ın kararına itiraz edip etmeyeceği ve bu süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği, gelecekteki uygulamaların şekillenmesinde belirleyici olacaktır. Görme engelli bireylerin noterlerde yaşadığı imza problemi, hukuki düzenlemeler ve yargı kararları ile çözülme yoluna girmiştir. Avukat Müjgan Bilgen Özen’in bu konudaki mücadelesi, engelli hakları açısından önemli bir ilerleme sağlamış ve noterlik uygulamalarında daha kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşımların benimsenmesine vesile olmuştur. Türkiye Noterler Birliği’nin bu kararları nasıl uygulayacağı ve gelecekte ne şekilde adımlar atacağı, görme engellilerin noterlik hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Danıştay’ın ilgili kararı

Danıştay’ın verdiği kararı PDF olarak indirebilir ve gerekli hallerde yetkililere sunabilirsiniz.

Danıştay’ın ilgili kararını PDF olarak edinin

Paylaş: