ÜNİVERSİTELERDE ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞİLEBİLİRLİK HUSUSUNDA MEVCUT DURUM ANALİZİ: 2015-2016

Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi, bu yayınla ülkemizde üniversitelerin erişilebilirlik bakımından hangi durumda olduğunu öğrencilerin bakış açılarıyla ve oluşturdukları çalışma gruplarında elde ettikleri verilerle incelemektedir. Kitabı yayına ben hazırladım. Kitaba PDF olarak erişin