|

Liselerde yeni dönem – Ne değişti?

 

“Ne değişti?” video serisinin her bölümünde; engellilik, eğitim ve sivil toplum alanlarında gerçekleşen mevzuat değişiklikleri sonrasında ortaya çıkan yenilikler ele alınıyor. Serinin 1. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde nelerin değiştiği inceleniyor. Bu sayfada söz konusu videoyu izleyebilir ve yazılı dökümü okuyabilirsiniz.

 

Yazılı döküm

Merhabalar değerli arkadaşlar,

Yeni bir video serisi ile sizlerle birlikteyiz. Video serimizin adı “Ne değişti?” Eğitim, engellilik, sivil toplum gibi alanlarda zaman zaman mevzuat değişiklikleri olabiliyor ve bu değişiklikler beraberinde yeni şeyler getiriyor. İşte bu seri yayında mevzuat değişiklikleriyle oluşan

Yeniliklere değineceğiz. Tabii ben avukat değilim ancak hem sivil toplum deneyimi hem de uzun yıllardır öğretmenlik mesleğinde bulunuyor olmam nedeniyle mevzuat okumaya aşina olduğumu söyleyebilirim. Ancak tabii ki ben de karmaşık mevzuat değişiklikleriyle ilgili avukat arkadaşlarıma başvuruyorum. Böyle haller karşımıza çıkarsa bu yayında da ehil dostlarımıza

başvurmaktan çekinmeyiz.

Tabii ki bugün yeni eğitim öğretim yılının ilk günü öğrenciler için. Bir hafta önce ise biz öğretmenler için başlamıştı. Bütün eğitim paydaşlarına başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yeni döneme hızlı girdi. Ortaöğretim Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler

yapıldı. Biz bunlardan öne çıkanlara bu yayında değineceğiz.

  1. maddenin “ç” fıkrasında özel eğitim öğrencilerinin ilköğretimi bitirdikten sonra tercihe bağlı okullara devam edilmesiyle ilgili madde var. Burada ikamet adresleri, engel durumu, sağlık raporu gibi özellikler göz önünde bulunduruluyor. Yine aynı maddenin “ç” fıkrasında benim ilgimi çeken önemli bir şey var. “Beceri yetenek sınavlarıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında beceri yetenek sınavına alınır ve başarılı olanların kayıtları yapılır.” diyor. Bu önemli bir konu. Lisans kademesinde yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler için son yıllarda böyle bir değişiklik yapıldı. Engelli kontenjanı

açıldı ve engelli adaylar bu kontenjanlar için kendi aralarında yarışarak bölümleri alınıyorlar. Bu durumun lise kademesi içinde geçerli olacağını anlıyoruz. Biz, özellikle engel durumu nedeniyle ön yargılara maruz kalarak birçok kişinin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere veya üniversitelere kayıtlarının yapılmadığını biliyoruz. Ancak bunun çözümünün bu olduğundan ben emin değilim. Bu konuyla ilgili özellikle bu branşlarda öğretmenlik yapan arkadaşlarımızın

görüşlerini çok merak ediyorum. İzleyen varsa lütfen yorumlara yazsın. Lise kademesinde özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere engellilerin kendi aralarında yarışarak girmesini nasıl karşılıyorsunuz? Ben soru işareti olarak karşılıyorum çünkü lisans kademesiyle ilgili olumlu şeyler duymuyorum. Bununla bir alt kademede karşılaşmak bana biraz soru işareti olarak geliyor. Ddevam edelim.

  1. maddeye geldik. Art arda 2 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu postayla veya e postayla veliye bildiriliyor arkadaşlar. Ya da diğer iletişim araçları da burada vurgulanmış. Yani eskiden mektup gönderilirdi. Şimdi bütün araçlar mevzuatta yer almış.

Aynı maddenin 5. fıkrasına baktığımızda devamsızlık süresinin özürsüz 10 günü aşmaması gerektiğini görüyoruz. Bunu aşan öğrencilerin ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacağını ve durumlarının yazılı olarak velilere bildirileceğini, söz konusu yönetmelik hüküm altına almış

görünüyor. Burada ilgi çekici bir şey var. Özürsüz olarak geçirilen gün haftalık sosyal sorumluluk programı süresine ilave olarak eklenir. Yani bir öğrenci için haftada 4 saat sosyal sorumluluk faaliyeti planlanıyorsa özürsüz devamsızlık yaptığında bu süre 5 saate çıkıyor. Benim bu maddeyle ilgili anladığım şey bu. Öğrencileri okula teşvik etmek ve sosyal sorumluluk

faaliyetlerine yönlendirmek için başvurulmuş farklı bir yöntem. Buna nasıl baktığınızı da yine yorumlara yazabilirsiniz.

Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmeyecek fakat toplamda 40 gün olabilecek. Tedavi olması gerekenler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmeyecek. Toplam devamsızlık süreleri ise 60 gün olacak. Kaynaştırma öğrencilerine geldiğimizde 20 gün özürsüz devamsızlık süreleri olduğunu

görüyoruz. Toplam devamsızlık süreleri ise 70 gün olarak uygulanıyor.

Açık öğretim liselerinden örgün öğretime nasıl geçileceği ile ilgili detaylar var. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, istedikleri liseye programı ve kontenjanı uygun olması şartıyla geçiş yapabiliyorlar. Yönetmelikte gerekli şartlar 41. maddede detaylı olarak verilmiş. Burada uzun uzun okumayalım diye düşünüyorum.

Aynı maddenin 2. fıkrasında ise örgün öğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçiş konusu ele alınmış. Yine sağlık durumunu görüyoruz. Bakanlık mazereti uygun görülenler ibaresini görüyoruz. Çeşitli ifadeler var Yönetmeliğin ilgili maddelerine atıf yapılmak suretiyle. bunların ne olduğuyla ilgili bir bilgi notu paylaşmış Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi.

Milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar

dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak deniliyor. Geçen haftalarda kendi web sitemde bir yazı yazdım ve burada dedim ki; yükseköğretim kademesinde engellilerin %90’a yakını açık ve uzaktan öğretim fakültelerine devam ediyorlar.%10’u  ise örgün öğretime devam ediyor. Acaba bu madde ile engellilerin açık liselere geçişinin kolaylaştırılması, beraberinde bu öğrencilerin

örgün öğretimden uzaklaşma tehlikesini getirir mi? Çünkü bu maddeyle ilgili sosyal medyada gerçekten bu yönde ciddi eleştiriler var ve ben de bu konuya

açıkçası şüpheyle yaklaşıyorum. Gerçekten böyle bir risk gündeme gelebilir. Diğer yandan gerçekten sağlık durumu itibariyle örgün öğretime devam etmekte zorlanan öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Onlar için ise bu imkan gerekli olabilir ama aradaki ayrımı gerçekten iyi yapmamız gerekiyor. Sırf erişilebilirlik problemleri nedeniyle bir engelli öğrenci örgün öğretimden uzaklaşır da açık öğretim lisesine geçerse bu kabul edilebilir bir şey olmaz. Buna da yönelmemesi gerekiyor söz konusu maddenin.

  1. maddeye geldik. Herkes yıl sonunda her bir dersten 2 dönem puanı bulunmak kaydıyla, doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerle ilgili ne yapılacak?

Bulundukları sınıfta başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak geçebileceklerini görüyoruz. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar varsa bunlar sınıf tekrar edecekler. Sınıf geçişiyle ilgili bazı önemli değişikliklerin burada gündeme geldiğini görüyoruz.

Konuyla ilgili daha detaylı ifadeler bir sonraki maddede, 59. maddede açıklanmış.

Doğrudan yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınav geçemeyenler, devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Yıl sonu başarı puanıyla olabilir, sorumluluk sınavını geçememiş olabilir veya devamsızlık nedeniyle olabilir. Bu şekilde başarısız sayılanların sınıf tekrarı yapması gerektiği vurgulanmış. Hazırlık sınıfı hariç sadece bir kere yapılabildiğini

görüyoruz Sınıf tekrarında arkadaşlar. Yani lise öğrencileri sadece bir defa sınıf tekrarı yapabilirler. Bu durumun ikinci kez tekrarlanması halinde açık öğretim lisesine yönlendirme süreci başlar.

Az önce bahsetmiştim, özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin sosyal sorumluluk sürelerine bir saat ilave yapılacak demiştim. Geçici madde 13’te bu konuyla

ilgili süreler belirlenmiş. Yazıyor ki, bu Yönetmeliğin 50. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı çalışmaları 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 10. Sınıflar için 30 saat, 11 sınıflar için 20 saat, 12, sınıflar için ise 10 saat olarak uygulanacak arkadaşlar. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenim görenler için bu sürelerin yarısının uygulanacağı da belirtilmiş durumda. Eğer özürsüz devamsızlık yapılırsa

bu sürelere birer saat daha ilave yapıldığını anlıyoruz mevzuat değişikliğinden şayet ben yanılmıyorsam.

Değerli arkadaşlar; ortaöğretim kurumlarında çalışmadığım için belki bu kademede görev yapan arkadaşlar kadar mevzuata hakim değilim. Ama elimden geldiğince öne çıkan maddeleri derleyerek sizlerle paylaşmak istedim. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün eğitim paydaşlarına tekrar başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

Bu videoyu beğenerek, yorumlayarak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız hem beni memnun edersiniz hem de sonraki videolardan -bildirimleri de açarsanız- aktif olarak haberdar olma şansınız olur.

Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.

İlgili mevzuatı görüntüleyin

Paylaş: