|

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde görme engelliler

Bu videoda, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Mehmet Gazi Aslan ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köse, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sırasında ve sonrasında görme engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları ve deneyimlerini paylaşıyor. Konuşmacılar, doğru bilgi edinmenin zorluklarını, toplum desteğinin önemini ve yıkılmış çevrede yol bulmanın zorluklarını tartışıyorlar. Konuşmacılar ayrıca kriz sırasında görme engelli bireylere yardım ve destek sağlama deneyimlerini de aktarıyorlar. Ayrıca, depremler sırasında görme engelli bireyler için pratik eğitim ve açık iletişimin önemine ve daha kapsamlı afet hazırlık programlarına duyulan ihtiyaca değiniyorlar.
Aslan ve Köse, doğru bilginin önemini ve bu tür krizler sırasında mesajları doğrulamanın zorluklarını vurguluyor. Ayrıca başkalarına ulaşmanın zorluğundan ve yanlış bilgilendirmenin neden olduğu kafa karışıklığından da bahsediyor. Genel olarak doğal afetler sırasında görme engelli bireylerin karşılaştığı benzersiz zorlukların ve açık iletişimin ve doğru bilginin öneminin altını çiziyorlar.
Mehmet Gazi Aslan, ailesiyle birlikte güvenli barınaklara ulaşmak ve temel malzemelere erişmek için nasıl mücadele ettiklerini anlatıyor. Bu zorluklara rağmen, sonunda başkalarıyla bağlantı kurabilmiş ve destek bulabilmişlerdir. Ayrıca hazırlık yapmanın önemine ve zorlukların üstesinden gelmede toplumun rolüne de değiniyor. Aslan, depremler sırasında WhatsApp grupları aracılığıyla görme engelli arkadaşlarıyla bağlantı kurma çabalarını ele aldı. Elektrik kesintileri ve hasar gören altyapı nedeniyle iletişim zorlaştı. Depremin neden olduğu yıkım nedeniyle, etkilenen görme engelli bireylerin sayısı veya nasıl etkilendikleri hakkında güvenilir bilgi elde edemediler. Konuşmacılar, kişisel ağlarından ve haberlerden edindikleri sınırlı bilgileri paylaştılar. Genel olarak, görme engelli insanların deprem sırasında ve sonrasında karşılaştıkları iletişim, ulaşım ve doğru bilgiye erişim gibi zorlukların altını çizdiler.
Ali Köse, depremden sonra Hatay’a gittiğinde hasar gören apartmanları da dahil olmak üzere her şeyin değişmiş olduğunu fark ettiğini anlatıyor. Navigasyon sistemleri veya internet bağlantısı için sinyal bulunmaması nedeniyle yıkılan çevrede gezinmenin zor olduğundan bahsetti. Ayrıca altyapının yıkılması nedeniyle yeni adres bulma konularında nasıl zorluklarla karşılaştıklarını anlatıyor.
Aslan, zaman geçtikçe psikolojik ihtiyaçların daha belirgin hale geldiğini belirtiyor. Ayrıca, depremler sırasında yaşadığı korku ve endişeyi ve tanıdık yerlerin yıkılmasının neden olduğu yönelim bozukluğunu da paylaşıyor. Genel olarak Aslan, depremlerin ardından görme engelli bireylerin karşılaştığı benzersiz zorlukları ele almak için çeşitli paydaşlar arasında etkili iletişim ve işbirliğine duyulan ihtiyacın altını çiziyor.
Ali Köse, özellikle konteyner kentlerde bulunan ve önemli zorluklar yaratan okullar ve kurumlar konusunu gündeme getiriyor. Köse, Hatay’daki Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumların konteyner kentler nedeniyle yerlerinin tespit edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Bu kurumların adreslerinin mevcut olduğunu, ancak konteyner kentin kaotik yapısı nedeniyle bu adreslere ulaşmanın bir sorun haline geldiğini ifade ediyor. Köse ayrıca kendi okulları gibi bazı kurumların konteyner kentlerde yer aldığını ve eğitimin devam ettiğini belirtiyor. Depremden sonra şehrin nerede ve nasıl yeniden inşa edileceğine ilişkin planlama eksikliği ve belirsizlik konusunda endişelerini dile getiriyor. Kendilerinin ve diğer kuruluşların çözüm bulmak ve geleceği planlamak için bir araya gelmeleri gerektiğini vurguluyor ve durumun ayrıntılarının hala belirsiz olduğunu kabul ediyor. Aslan, deprem sırasında ve sonrasında görme engelliler için açık iletişimin ve bilgiye erişimin önemine değiniyor. Ayrıca, deprem ve afete hazırlık bağlamında görme engellilerin karşılaştığı benzersiz zorlukların ele alınmasının gereğini vurguluyor.
Son olarak uzaktan eğitim yoluyla kamu görevlilerine atanan deprem farkındalık eğitiminin erişilebilirliği ve deprem bölgelerindeki kişiler üzerindeki etkisi konuşuluyor.

Paylaş: