|

Engelliler istihdamda neden özel sektörü tercih etmek istemiyor?

Engelliler arasında özel sektöre göre kamuda çalışma talebinin daha fazla olduğu gözlemleniyor. Bunun nedenleri arasında engelli çalışanın kamuya atandığında elde edebileceği özlük hakları ve çalışma ortamının engel durumuna göre düzenlenmesiyle ilgili daha fazla imkana sahip olacağı beklentisi önem arz ediyor.

Yazıyı haberler.com üzerinde okuyun

Paylaş: