|

Eğitim İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldım

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası’nın (Eğitim İş) 6. Dönem 5. Başkanlar Kurulu toplantısında Engelsiz Eğitim İş Komisyonu hakkında sunum yaptım.

Konuşmamın başında Sendikamızın aldığı bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda 33 bin civarında engelli personelin görev yaptığını hatırlattım. Devamında bu kişilerin erişilebilirlik problemleriyle, mobbingle ve önyargılarla mücadele etmek zorunda olduklarını örneklerle aktardım. Sendikanın tüzüğünde engelli çalışanların haklarına ilişkin ibarelerin bulunduğunu ve bu maddeler dayanak alınarak komisyonun kurulduğunu ifade ettim. Önce online ortamda bir araya gelen komisyon üyelerinin engel grupları özelinde raporlar oluşturduğu ve Temmuz ayında Ankara’da düzenlenen yüz yüze çalıştayda bu dokümanın olgunlaştırıldığı bilgisini paylaştım. Genel Sekreterimiz Cengiz Sarıyer’in koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Komisyonumuzun hak temelliliği esas alan ve ayrımcılıkla mücadeleyi ilke edinen bir yaklaşımı benimsediğini vurguladım. Ayrıca deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere yönelik açılan mazeret atamalarına engelliliğin dahil edilmesi ve engelli personelin yurtdışında görevlendirilmesini engelleyen yasal düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması hususlarında yapılan başvurulardan bahsederek şimdiye kadar gerçekleştirilen somut faaliyetlerimizi özetledim.

Beni Komisyon hakkında bilgi vermem için Başkanlar Kurulu’na davet eden Genel Sekreterimiz Cengiz Sarıyer’e ve komisyon çalışmalarına gösterdiği ilgiden dolayı Genel Başkanımız Kadem Özbay’a teşekkür ederim.

Engelsiz Eğitim İş Komisyonu, alanında etkin biçimde ve  hak temelliliği benimseyen bir anlayışla mücadelesini sürdürme motivasyonuna sahiptir.

Konferans salonundayım. Kürsünün arkasında ayaktayım. Açık mavi bir gömlek giyiyorum. Kürsünün üzerinde "Egitimis 6. Dönem 5. Başkanlar Kuruluna Hoşgeldiniz" yazılı bir afiş ve onun üzerinde Sendika logosu bulunuyor. sağımda dikey asılı büyük bir Türk bayrağı var. Bayrağın yanında Sendika afişi yer alıyor. Solumda Atatürk'ün siyah beyaz bir resminin bulunduğu bir roll-up afiş var. Sol tarafta bir masa ve üzerinde bir dizüstü bilgisayar yer alıyor.

Paylaş: