| | |

Covid-19 Mücadelesi ve Engelli Toplum Paneli’nde konuşma yaptım

15 Mayıs 2020 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koronavirüs (Covid-19) döneminde Türkiye’de alınan önlemler ve sürecin engelliler üzerindeki etkilerinin tartışılması amacıyla “Covid-19 Mücadelesi ve Engelli Toplum” başlıklı web panel düzenlendi. Bu etkinlikte ben de bir konuşma yaptım. Sunumumda yükseköğretimde engellilerin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak iki çalışma sonuçlarından bahsettim. Bunlardan ilkinin Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ile birlikte yapılan ve 150 kişinin yanıtladığı anket sonuçları, ikincisinin ise EGED’in 14 Mayıs tarihinde yaptığı ve farklı engel gruplarından 53 öğrencinin katıldığı online toplantının geribildirimleri olduğunu belirttim.

Paylaş: