| |

Chat GPT siyasetçi olsa engelliliğe ilişkin vaatleri ne olurdu?

Seçim dönemi boyunca sosyal medyada ve kişisel internet sitemde partilerin engelli milletvekili adaylarını tanımaya ve yaygınlaştırmaya çalıştım, siyasetçilerin engellilikle ilgili politika önerilerini yorumladım, görüşlerini uygulama fırsatı bulanların icraatlarını değerlendirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse partilerin engellilikle ilgili tutumlarını anlamlandırmakta ve ifade etmekte epey de zorlandım. Zira geliştirilen belgelerin ve söz verilen vaatlerin hangi kurullarca ve ne kadar engelli kitlesinin katılımıyla hazırlandığı benim için tam bir soru işaretiydi. Esasen bilgiye erişimin oldukça kolaylaştığı bir ortamda, sivil toplum kuruluşlarının talepleri üzerinden bir engellilik politikası oluşturmak pek de zor değil. Gerçekten de buna benzer yöntemler uygulayarak kopyala – yapıştır belge oluşturanlar rahatlıkla anlaşılıyor. Görüşlerini yalnızca belgelere dayandırmayıp alandan fikir toplayanlar da kendisini belli ediyor.

Bir siyasetçi olarak son dönemin moda yapay zeka aracı Chat GPT ile isterseniz hak temelli, isterseniz yardım odaklı söylemleri öne çıkararak engelliliğe ilişkin vaatlerinizi rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Nitekim bir siyasetçi olmasam da, Chat GPT ile yaklaşık 15 – 20 dakika sohbet ettim ve hak temelliliği esas alan bir politika belgesi yazmasını istedim. Bunu yaparken bazı anahtar ifadeleri öne çıkarmasını da sağlamaya çalıştım. Bana göre metin başarısız değilse de, yeterince samimi olmadı. Tıpkı alanı tanımayıp kendilerince belge oluşturanların yapay metinleri gibi…

Bakınız, Chat GPT bir siyasetçi olsaydı hak temelli engelli politikası şöyle oluşacaktı:

 

Chat GPT’nin engelliliğe ilişkin siyasi vaatleri

Saygıdeğer Engelli Bireyler, Aileleri ve Tüm Toplum Üyeleri,

Partimiz olarak, engelli bireylerin haklarına saygı göstermek ve onların topluma tam olarak entegre olmalarını sağlamak amacıyla hak temelli bir engellilik politikası benimsemekteyiz. Bu politika, engelli bireylerin hayat kalitesini yükseltmek, fırsat eşitliği sağlamak ve engellerin ortadan kaldırılması için mücadele etmektedir.

Aşağıda, partimizin engellilik politikalarını belirleyen ana başlıkları ve somut çözüm önerilerimizi açıklamak istiyoruz:

 

Eğitim:

 • Engelli bireylerin eğitim hayatı boyunca fırsat eşitliği sağlanacak.
 • Eğitim materyalleri, dersler ve fiziksel mekanlar engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilecek.
 • Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında engellilere yönelik tam gün eğitim merkezleri kurulacak.
 • Üniversiteye giriş sınavlarında engellilere kolaylık sağlanacak ve öğrencilere engelliler için uygun öğrenme materyalleri sağlanacak.
 • Engelli öğrencilere yönelik burs programları başlatılacak.

 

Sağlık:

 • Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak.
 • Engellilere yönelik tam teşekküllü sağlık merkezleri kurulacak.
 • Engelli bireylerin sağlık hizmetlerindeki bekleme süreleri azaltılacak.
 • Engellilerin psikolojik sağlığına yönelik hizmetler arttırılacak.
 • Engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetleri yaygınlaştırılacak.

 

İş Hayatı:

 • Engelli bireylerin iş hayatında eşit fırsatlarla istihdam edilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.
 • Engelli bireylerin iş hayatında kendilerini geliştirmeleri ve kariyerlerini ilerletmeleri için fırsatlar sağlanacak, bu konuda mentorluk ve eğitim programları başlatılacak.
 • Engelli bireylerin istihdam edildiği işyerleri, engellilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilecek.
 • Engelli bireylerin iş hayatındaki başarıları teşvik edilecek ve ödüllendirilecek.

 

Sosyal Hayat:

 • Engelli bireylerin toplumda tam olarak entegre olmaları sağlanacak.
 • Engelli bireylerin kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere katılımlarını teşvik edecek çalışmalar yapılacak. Bu etkinliklerin engellilerin ihtiyaçlarına uygun olması ve erişilebilirliklerinin sağlanması hedeflenecek.
 • Engelli bireylerin kamu alanlarına erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla, kamu binalarının engelliler için uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha fazla katılımı için kamu alanlarına, parklara ve açık alanlara yönelik çalışmalar yapılacak.
 • Engelli bireylerin ulaşım hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmeleri için toplu taşıma araçlarının engelli dostu hale getirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, engellilerin toplu taşıma araçlarını kullanımını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeler yapılacak ve araçların erişilebilir hale getirilmesi sağlanacak.
 • Engelli bireylerin dijital dünyada eşit fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak için, dijital erişilebilirliği sağlamak üzere çalışmalar yapılacak. Web sitelerinin ve uygulamaların engellilerin ihtiyaçlarına uygun olması için düzenlemeler yapılacak, dijital içeriklerin erişilebilir hale getirilmesi sağlanacak.

Partimiz, engelli bireylerin haklarını korumak ve topluma tam katılımını sağlamak için yukarıda belirtilen adımları atarak engellilik politikalarını güçlendirecektir. Engelli bireylerin hayat kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal hayatta daha aktif bir şekilde yer almalarının sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızı engelli bireylerin yanında olmaya ve bu konuda duyarlılık göstermeye davet ediyoruz.

 

Paylaş: