|

Ceviz Otizm Derneği Başkanı Av. Deniz Yazgan Şenay: Otizm bir farklılıktır

 

2 Nisan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak tanımlanıyor. Nisan ayı boyunca, otizmle ilgili sorunların çözümüne yönelik farkındalık etkinlikleri ve görünürlük çalışmaları yapılıyor.

Bu videoda Ceviz Otizm – Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği Başkanı Av. Deniz Yazgan Şenay ile birlikte Türkiye’de otizm ve savunuculuk konuları tartışılıyor. Toplumda otizmin anlamı, dünya ve Türkiye’deki otizm verileri, otistik bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddetle mücadele yöntemleri gibi konular, programın kapsamını oluşturuyor.

Programda şu sorulara yanıt aranıyor:

* Otizm kavramıyla ilgili neyi anlamalıyız?

* Otizmle ilgili istatistikler ve bilgiler yeterli ve güvenilir mi?

* Otizmle ilgili sahada karşılaşılan sorunlar nelerdir?

* Otizm için belirlenen eylem planı ne durumda?

* Otistik ve otizm arasındaki ayrım nasıl yapılabilir?

* Otistik bireylerin savunuculuk becerilerini nasıl artırabiliriz?

* Otizm derneklerinde duygusal yaklaşım ne kadar etkili?

* Otizmli bireylere yönelik ayrımcılığın farklı yönleri nelerdir?

* Otizm farkındalığı için neden kırmızı tercih edilmeye başlandı?

* Toplumun otizm algısını ve kabul ettiği otistik normları nasıl değiştirebiliriz?

* Otistik bireylerin tecrit edilmesiyle nasıl mücadele edilebilir?

Paylaş: