| | |

3. EGED Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığım konuşma metni ve videosu

Eğitimde Görme Engelliler Derneği 3. olağan genel kurul toplantısı, 26 Ekim 2019 tarihinde, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Toplantıda yaptığım konuşmanın metnini okuyabilir ve videosuna erişebilirsiniz.
“Genel kurula olan ilgi, EGED’e sahip çıkıldığını ve derneğin karar alma süreçlerine katılmak isteyen üyelerin fazlalığını gösteriyor.”
“Yönetim Kurulumuz önceki dönemlerde olduğu gibi karar alma süreçlerini çalışma komisyonları eliyle sürdürmeye devam edecek. EGED ve GEÖP Değerlendirme anketine katılan bazı kişilerin Yönetim Kurulunun yeterince görünür olmadığı yönündeki eleştirilerini okuduk. Yönetim Kurulu üyelerinin görev yaptıkları sekreterliklerde daha aktif çalışmaları gerektiği yönündeki özeleştiriyi kabul edebiliriz. Bununla beraber, Yönetim Kurulu üyeleri ve EGED üyeleri şeklinde bir ayrımın şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yapılmayacağının teminatını verebiliriz. Bizi özgün kılan ve üyelerimizin genel kurula gelme motivasyonunu sağlayan, anti hiyerarşik yapılanma. EGED Yönetim Kurulu üyeleri, bu dönemde de görünür olmamaya gayret sarf edecekler.”
“Anketimizde şeffaflıkla ilgili tarafımıza yapılan eleştirileri aldık. Bazen etkinliklerin yoğunluğuna kendimizi kaptırdığımızda, katılımcılığı ihmal ettiğimiz durumlar söz konusu olabilir. Bu nedenle katılımcılıkla ilgili eleştiriyi de aldık. Ancak Genel Kurul toplantımızda çalışma komisyonlarının kendisini değerlendirmesi dahi katılımcılığın bir göstergesidir.”
“EGED; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneği tarafından yürütülen Birlikte Hibe Programı yararlanıcıları arasında. Bu kapsamda 15 – 16 Aralık 2018 tarihinde yaptığımız kampta üyelerimiz EGED’in vizyonuna dair görüş belirtebilecekleri atölye çalışmalarına katıldılar. Bunun sonucunda EGED’in vizyonuna dair şöyle bir cümle ortaya çıktı: Başta görmeyenler olmak üzere, tüm engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden bağımsız şekilde yararlandığı, erişilebilir bir ülke.”
“EGED’in 2019 – 2022 döneminde ulaşmayı planladığı ana hedefler de bu kampta ortaya çıktı. Bunlar;
1) Engellilerin bilgiye erişim sağlayabilmesine yönelik BM Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile uyumlu yasal bir düzenleme yapılması,
2) Engelli bireylere ilişkin eğitim ve istihdam alanında önyargılarda azalma,
3) Engelli gençlerin akademik ve yaşam becerileri bakımından güçlenmesi,
4) Eğitimde kaynaştırma sisteminin iyileştirilmesi,
5) EGED’in kurumsal yapısının güçlendirilmesi.”
“Kurumsal yapının güçlendirilmesi konusunu açmak gerekirse, şu ana başlıklar öne çıkıyor;
A) Sürdürülebilir kaynak yaratma stratejisi geliştirilmesi,
B) Üye ve gönüllülerin savunuculuk kapasitesi geliştirmesi,
C) Yerel, Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi,
D) Paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi.”
“EGED için proje, uygulanabilir fikirlerin hayata geçirilebilmesi için bir araçtır. Yoksa yurt içi veya yurt dışında gezelim, eğlenelim, yeni insanlar tanıyalım demek değildir. Bu böyle olmaya devam edecek. Aksi takdirde EGED, EGED olma özelliğini kaybedecektir.”
“Gençlik örgütlerinin en önemli sorunlarından birisi; genç kişileri bugün çok aktif görebilirken yarın göremeyebilme olasılığıdır. Çünkü hayatları değişir. Okudukları okul biter, şehirleri değişir. Evlenirler, aile kurarlar, EGED’in faaliyetlerine kanalize olma motivasyonları düşer. Çalıştıkları yerde çok yoğundurlar, EGED’e vakit ayıracak zaman bulamayabilirler. Ama bu arkadaşlarımızın yerine yenisi hemen gelir. Biz şu ana kadar bu özelliğimizi koruyabildik ve bunun devamı için ne tedbir gerekiyorsa alacağız. EGED’e genç üye sağlamak için çalışacağız.”
“EGED; bireylerin sivil topluma aktif katılımını savunur. EGED üyelerinin belki de yarısından fazlası aynı zamanda başka STK’lara üye ve onların faaliyetleri için de aktif katılım sağlıyorlar. Bahsi geçen dernekler de çok değerli ve onlar da önemli girişimlerde bulunuyorlar. EGED için bir üyemizin başka bir yere de üye olması, faaliyetlerine aktif katılması ve hatta karar alma organlarına seçilmesi hiç mühim değil. Sadece derneğimizin imkanlarının, insan kaynağının ve adının başka STK’ların çıkarına olacak şekilde kullanılması gibi bir durum söz konusu olursa; EGED, buna karşı refleks gösterebilecek üyelere sahiptir.”
“EGED diğer STK’larla ilişki kurmaya da önem veriyor. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin projelerine ve kurduğu ağlara katılıyoruz. Üye olmasak da Engelliler Konfederasyonu ve Türkiye Körler Federasyonu ile aynı komisyonlarda yer alıyoruz. Sesli Betimleme Derneği’nden gerektiğinde betimleme desteği alıyoruz. Engelsiz Erişim Derneği ile dirsek temasında bulunuyoruz. Herkes İçin Turizm Derneği ile yakın zamanda çok güzel bir gençlik kampı düzenledik. Doğaya Dönüş Derneği ile de bir yaz kampı gerçekleştirdik. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun aktif bir üyesiyiz. Bunlar, iş birliği halinde bulunduğumuz STK’lar arasında.”
“EGED, STK’larla iletişim kurarken bazı olumsuz deneyimler yaşamadı da değil. Hepinizin bildiği gibi, malum bir kuruluş tarafından Temmuz ayında derneğimiz adına çok çirkin bir kampanya başlatılmış; EGED’in engelliliği istismar etmesi ve terörle ilişkilendirilmesine varan ithamlarda bulunulmuştu. Biz bu kuruluşla tüzel olarak hiçbir iletişimde bulunmayacağız. Her iki kuruluşa üye olan arkadaşlarımız sakın alınmasınlar. Tepkimiz, bu kuruluşun yönetim kademesindeki kişileredir.”
“Şu ana kadar dile getirmediğim ve neden bunu yaptığımı da açıklayacağım bir şeyden bahsetmek istiyorum. EGED; 2015 yılının 3 Aralığında YSK’ya giderek ve Sayın Sadi Güvenden randevu alarak tekrar erişilebilir seçim sürecinin başlamasını isteyen iki dernekten biridir. O gün o kadar önemli bir görüşme gerçekleşmiştir ki, hemen üç ay sonra Engelsiz Seçim Çalıştayı yapılmıştır. Bu çalıştayın notları web sayfamızda var. Bu çalıştayda da, eşine az rastlanır şekilde STK’lar, söz birliği etmişçesine sorunlar noktasında aynı şeyi söylediler. Ayrıca çalıştayın açılışını yapan YSK başkanı Sadi Güven, bu çalıştaya sebep olan iki derneğin adını ifade etti. YSK web sayfasının erişilebilir hale getirilmesi sürecinde de aktif olarak yer aldık. Ancak daha sonraki dönemde biz dışarıda bırakıldık. Olayları artık sosyal medyadan, GEÖP’ten, diğer email gruplarından ve basından okumaya başladık. Bu, birlikte çalışma deneyimi etiğine sığmaz. Biz o dönem sesimizi çıkarmadık. Çünkü ortada elde edilmiş geçici kazanımlar vardı. Biz polemik yapsaydık, derneğimizi görünür kılmaya çalışsaydık, belki o girişimleri tabiri caizse -baltalamış- olacaktık. Biz bu nedenle o dönem sesimizi çıkarmadık. Bu bize şunu öğretti: Samimiyet ve bireysel ilişkiler olsa bile; hangi STK ile çalışırsak çalışalım, rol ve sorumluluklarımızın ne olacağını net olarak belirlemeliyiz. -Bu zaten böyle olmalıydı- diyebilirsiniz; bu da bizim acemiliğimiz.”
“Son söz: Burada olanlar var; olmayanlar var. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta genç arkadaşlarımız olmak üzere, gelecek dönemde gelin, bu yönetimi bizden alın.”

Yazı kaynağına gidin

Paylaş: